VGOO Relatiedag 2022

Op woensdag 29 juni 2022 organiseert de VGOO samen met 101 Geniebataljon op de Prinses Margriet kazerne
in Wezep de jaarlijkse Genie-Relatiedag. Het programma wordt in de context geplaatst van de Support Fight.

U krijgt een persoonlijke uitnodiging hiervoor, gelieve hier op te reageren. 

In deze link staat de flyer.