2020

Fijne feestdagen gewenst

 

 

Nieuw redactielid Sgt Michel Caudron

Even voorstellen:
Ik ben Michel Caudron, 38 jaar oud en woon in Wapenveld.
Van 2014 tot 2018 heb ik bij 10 Natres Bataljon in Wezep gezeten en in 2018
heb ik de overstap gemaakt naar beroepsmilitair.
In 2018 heb ik op tijdelijke tewerkstelling (TTW) basis gewerkt bij Geniewerken
gevolgd door een TTW bij 103 Advanced Constrcie.

Begin 2019 ben ik als hulpinstructeur Veva/BPV in Vught geplaatst,
in afwachting van de start op de KMS in Ermelo. In februari 2019 ben ik opgekomen op
de KMS, waarna ik de pilot VTO Gn Force Support Engineer (FSE) heb gedaan. Sinds
november 2020 ben ik gestart als BBL-instructeur in de regio Noord in Wezep.

Onlangs werd mij gevraagd of ik de redactie van de Promotor zou willen
versterken. Ik ben ingegaan op de vraag en ik voel mij dan ook vereerd om dit te mogen doen en het lijkt mij een mooie
uitdaging.

 

 

Aooi b.d. Toine van Ooien erelid van de VGOO

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 2 oktober jongstleden is adjudant Toine van
Ooijen afgetreden als secretaris van de vereniging. Een functie die hij maar liefst 25 jaar
lang heeft bekleed. .

Toine was zeer verrast en zichtbaar aangedaan toen de voorzitter hem de oorkonde bij
het afsluiten van de ALV overhandigde. Op de oorkonde staat de tekst:
‘Wegens het -als dagelijks bestuur- met tomeloze inzet 25 jaar onafgebroken vervullen
van de functie van secretaris van de vereniging.’

Toine nogmaals gefeliciteerd namens de hele vereniging met het erelidmaatschap! 

 

 

aooi Ed Hoen met FLO

In een omgeving ingericht conform de richtlijnen van het RIVM vond op 24 september de FLO-receptie van aooi Ed Hoen plaats.
In een internationale setting, laatste functie van Ed was in Brunsum, hebben onze voorzitter en onze hoofdredacteur namens de VGOO Ed gefeliciteerd met het bereiken van deze Milestone.
Ook hebben zij namens alle leden het FLO-geschenk van de vereniging en de bijhorende bloemenbon overhandigt.
Ed nogmaals gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal en succes met je nieuwe hobby.

 

 

Foto's van de ALV 2020

Beste leden,

De foto's van de ALV 2020 staan online.
Via deze link zijn de foto's te bekijken, u moet hiervoor wel zijn ingelogd. 

Ondanks de verscherpte corona maatregelen was het gelukkig toch mogelijk om onze ALV, in een klein gezelschap, afgelopen vrijdag doorgang te laten vinden. Naast de 'standaard' agenda punten hebben we ook afscheid van nieuwbakken bd'r Toine genomen. Toine is 25 jaar lang en op een uitstekende wijze secretaris geweest van onze vereniging, hij is hiervoor gewaardeerd met het ere lidmaatschap van de vereniging! Gelukkig hebben we niet alleen afscheid genomen maar hebben we Marc als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Een uitgebreid verslag van de vergadering volgt in de Promotor.
Hopelijk kunnen we volgend jaar, in een groter gezelschap en met onze partners, de ALV wel weer combineren met de contactdag

 

 

Agenda ALV 2020

Aan: Ereleden, leden en donateurs van de VGOO      

Graag willen we u uitnodigen voor het bijwonen van de 44e Algemene ledenvergadering die gehouden wordt op 2 okt 2020.
De ontvangst is om 10.00 in Geb. J, v Brederodekazerne te Vught. De vergadering vangt aan om 10.30.
Om 11.45 kunt u gebruiken maken van een lunchbuffet. Om 12.30 is de afsluiting.

Opgeven is verlengt tot en met 14 september bij Tinus v Wensveen, MMJ.v.Wensveen.01@mindef.nl

U kunt hier klikken om de agenda te openen.

We hopen op een mooie opkomst.
Het bestuur van de VGOO.

 

 

ALV 2020

Beste leden van de VGOO,

Gezien de situatie omtrent de Coronapandemie hebben wij als bestuur besloten dat onze Contactdag van 2 oktober niet in de oorspronkelijke manier plaats kan vinden. Deze hebben we dan ook laten vervallen, met de noot dat we ons bewust zijn dat de ALV wel plaats dient te vinden.

Deze ALV is gepland voor 2 oktober met het volgende programma:
10.00 uur Ontvangst op de Brederodekazerne, Gebouw J ( oude officiers mess )
10.30 uur Algemene Ledenvergadering VGOO
11.45 uur Lunchbuffet
12.30 uur Afsluiting

Graag uw opgave voor 2 augustus bij MMJ.v.Wensveen.01@mindef.nl

Hopelijk kunt u begrip voor onze keus op brengen en zien wij u, als we u op de ALV dit jaar niet mogen treffen, volgend jaar op de Contactdag 2021. Hier hopen we ook uw partners weer bij te kunnen verwelkomen.

Met vriendelijke geniegroet,
Daniël de Groot
Uw Voorzitter

 

 

VOG/VGOO Golftoernooi 2020

Vooraankondiging

Het VOG/VGOO Golftoernooi gaat dit jaar in principe gewoon door en wel op vrijdag 28 augustus op golfbaan de Golfhorst, Raamweg 8, America.

Voor meer informatie kunt u hier klikken

 

 

Defensiehaven in Arnhem

Beste leden van de VGOO.

We hebben een verzoek gekregen van Henk Becks namens de vereniging (oud) pontenniers en torpedisten. (vopet)

OPROEP
Komende maand wordt de Defensiehaven in Arnhem onder handen genomen door de gemeente.
In de jaren ‘50’ van de vorige eeuw werd daar een drijvende stuw geplaatst door Waterstaat en de Genie om het water van de Nederrijn richting IJssel te stuwen en zo een inundatie te maken die de Russen moest vertragen of zelfs stoppen. 
Het project wordt door de gemeente Arnhem grootschalig opgepakt met publieksinformatie via verschillende media.
De organisatie is echter dringend op zoek naar oudgedienden.
Het zou heel mooi zijn als er een of meerdere genisten gevonden worden die destijds in Arnhem dienden of die betrokken waren bij het ontwikkel of bouwtraject. 
Het aanspreekpunt voor informatie is majoor L. van Midden, e-mail  LCA.v.Midden@mindef.nl  

We hopen op veel reacties.

Namens het bestuur van de VGOO willen we jullie aandacht hier voor vragen.
Onderstaand meer info in de linkjes.
Oproep uitgebreid
Rapportage
Via deze link is een film te bekijken  https://vimeo.com/395474695


 

 

Kapitein b.d. Pim Staal is overleden

Geachte leden,

Wij hebben het droevige bericht ontvangen dat op 13 april jl. Kapitein b.d. Pim Staal als gevolg van het coronavirus is overleden.

De crematie zal plaats vinden op zaterdag 18 april om 12.30 uur in het crematorium Kranenburg te Zwolle.
Door de maatregelen i.v.m. het coronavirus is het helaas niet mogelijk om bij de crematie aanwezig te zijn.

U kunt hier de rouwkaart bekijken.
Namens de VGOO zullen we een rouwstuk aanbieden.

 

 

Aooi b.d. Henny Reniers is overleden.

Geachte leden,

Helaas moeten we u mededelen dat op 19 maart 2020 is op 87 jarige leeftijd de adjudant b.d. Henny Reniers overleden.
(Blacky).

Wij wensen, namens onze vereniging, de nabestaanden veel sterkte toe.
We zullen namens onze vereniging een rouwstuk aanbieden.

De afscheidsdienst vind plaats op donderdag 26 maart 2020. Deze zal vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het corona virus in beperkt gezelschap plaatsvinden. Mocht u aanwezig willen zijn dan verzoek ik u per mail contact op te nemen met de aoo b.d. Henk van Eck (henkvaneck@home.nl).

Correspondentieadres:
Secretariaat Regiment Genietroepen
T.a.v. Familie Reniers
Postbus 10151
5260 GC  Vught

In deze link kunt u de rouwkaart lezen.

 

 

Coronacrisis, kunt u helpen?

Coronacrisis

Onze redactie van de Promotor kreeg kort voor het drukken van de Promotor een oproep van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) om onderstaand artikel te plaatsen. De redactie wilde graag meewerken aan dit idee, maar denkt sneller te kunnen handelen door het via deze website en Facebook te delen.
Onder onze leden zijn waarschijnlijk niet veel ingenieurs, maar wij hebben wel veel praktijk ervaring.
Daarnaast gaat onze media veel verder dan alleen onze leden. Hierbij vragen wij ook u hulp.
Mocht u ingenieurs of andere mensen kennen die hierin iets kunnen betekenen schroom niet om hun op onderstaand artikel te wijzen.
Je hoeft geen lid te zijn van het KIVI om mee te doen!
In deze periode hebben we elkaar nog harder nodig dan anders

De Oproep van KIVI:

De coronacrisis raakt de wereld en Nederland hard. Veel landen gaan op slot, de economie stagneert en de medische sector draait overuren voor onze gezondheid. Als de crisis nog een aantal weken voortduurt en verder uitgroeit, kunnen er tekorten gaan ontstaan.

Niet alleen door een hogere vraag naar bekende producten zoals mondkapjes, maar ook door de behoefte aan mogelijk nieuwe producten of nieuwe toepassingen.
Een voorbeeld: gisteren kwam een bericht langs van iemand die probeert op korte termijn een eenvoudig beademingsapparaat te ontwikkelen om er vervolgens flinke aantallen van te produceren.
Hij kwam alleen op enkele onderdelen kennis tekort om snel, veilig en degelijk zo’n product in elkaar te zetten.

Op dit moment wordt oude beademingsapparatuur en die van Defensie beschikbaar gemaakt. Daarvoor is onderhoud nodig.
Dit soort problemen kan zich echter ook op vele andere terreinen voordoen.
Daar kunnen wij als vereniging met 18.000 leden mogelijk een belangrijk verschil maken.
Ook omdat veel van jullie ergens werken waar die kennis al wordt ingezet en in sommige gevallen door vraaguitval thuis zitten.
Behoefte aan steun voor de vitale sectoren kan zich op veel terreinen voordoen. Van ICT tot transport en logistiek, van medische technologie tot telecommunicatie en van 3D-printen tot CAD/CAM.

Tevens kan kennis uit een heel andere sector misschien bijdragen aan een oplossing.
Zo kun je een bijdrage leveren aan het oplossen van deze crisis!
Door een kort advies, door mee te helpen aan een oplossing of door de kennis en producten van je bedrijf in te zetten op punten die heel erg nodig zijn.

Wil je meedoen? Meld je dan aan via deze link

Zodra er 100 aanmeldingen zijn publiceren we dit initiatief landelijk en vragen organisaties uit de vitale sectoren om eventuele dringende vragen bij ons neer te leggen.
Daarbij zullen we natuurlijk aangeven dat het niet zeker is dat we wonderen kunnen verrichten, maar dat we graag willen helpen.

 

 

FLO  adjudant Toon Sprangers

Functioneel leeftijdsontslag adjudant Toon Sprangers.
Op de middag van 20 februari was het druk in het Huis van het Regiment. Vele familieleden en
collega’s waren daar bijeen ter gelegenheid van het functioneel leeftijdsontslag.

Na verschillende toespraken, en enkele
drankjes en hapjes, kreeg adjudant Joep Beljaars het woord. Hij bedankte Toon namens het
bestuur en de leden van de VGOO voor alles wat hij voor de VGOO gedaan heeft.
Toon is namelijk jarenlang bestuurslid geweest. En ook Ardie werd nadrukkelijk door hem bedankt, want zij heeft
daarna nog jarenlang de ledenadministratie van de VGOO verzorgd. En dat was, zeker in die tijd,
geen gemakkelijke opgave! Toon ontving vanzelfsprekend het traditionele VGOO-wijnkistje en Ardie
een bloemenbon. Uiteraard waren ook de RA en marketenster aanwezig en zijn de
Regimentstradities niet vergeten.

Het was daarna nog lang gezellig…..
Toon en Ardie nogmaals bedankt en heel veel geluk in de toekomst gewenst!

 

 

 FLO  adjudant Herman Jogems

Functioneel leeftijdsontslag adjudant Herman Jogems

Op 30 januari 2020 kwam er een einde aan de militaire loopbaan van adjudant Herman Jogems. Hij sloot dat af met een gezellige receptie in het Atrium van 101 Geniebataljon. Vanzelfsprekend waren daar zijn echtgenote, familieleden, (duik)vrienden, vele genie-collega’s, de Regimentsadjudant, de marketentster en een groot deel van het bestuur van de VGOO bij aanwezig.
Na de toespraak van C-101 Geniebataljon was het woord aan adjudant Joep Beljaars. Hij vertegenwoordigde het bestuur en de leden van de VGOO en kon Herman zodoende persoonlijk bedanken voor alles wat hij voor de VGOO betekend heeft en nog steeds betekent. En dat is niet mis. Want Herman is niet alleen vanaf zijn ABOO-tijd lid van de VGOO maar ook al vele jaren lang bestuurslid. Herman kreeg vervolgens de traditionele FLO-geschenken overhandigd, een fraai VGOO-kistje met wijn en een bloemenbon. Gelukkig blijft Herman gewoon aan als bestuurslid VGOO en hij gaat ook nog voor een aantal uren als burger voor 101 Geniebataljon aan het werk.

Herman nogmaals bedankt

 

 

40 Jarig ambtsjubileum Hans 

40 Jarig ambtsjubileum Hans (op verzoek geen achternaam i.v.m. privacy)
Op dinsdag 21 januari werd op Legerplaats bij Oldebroek het veertig jarige ambtsjubileum van Hans gevierd.
Vele collega’s en familieleden waren aanwezig op de gezellige receptie en aansluitende Indische maaltijd.

Namens de VGOO sprak aooi Joep Beljaars de jubilaris toe en overhandigde hem de bij het jubileum passende geschenken.
Hij prees en bedankte Hans dat hij het adagium ‘eens een genieonderofficier, altijd een genieonderofficier’ waar maakt. Hij is immers van 1981 tot op heden lid van de VGOO gebleven. En draagt ook actief zijn steentje bij aan de VGOO. Hans is namelijk een vaste deelnemer aan de VGOO-Relatiedagen waar hij jaarlijks met een stand, voorzien van allerlei high tech kijkers en fotoapparatuur, aan deelneemt. 

 

En omdat Joep een ABOO-82 klasgenoot is van Hans kon hij naast die complimenten ook nog een aantal komische herinneringen uit die tijd (en later) met het aanwezige publiek delen…. Hans, zijn familie en de aanwezige collega’s konden er hartelijk om lachen! En als vanzelfsprekende afsluiting zongen de drie aanwezige genisten daarna gebroederlijk het Mineurslied.

Hans, namens het bestuur en de leden, 2x proficiat!

 

 

Goud voor adjudant Harm Verhoeven

De aooi Harm Verhoeven kreeg donderdag 16 januari 2020  zijn gouden medaille uitgereikt en daarbij mocht een afvaardiging van de VGOO aanwezig zijn.
De voorzitter Daniël de Groot kreeg zelfs nog de mogelijkheid om Harm namens heel het bestuur en alle leden te feliciteren. Hij heeft hem dan ook de gouden pen en een bloemenbon overhandigd. De bloemenbon kan bijvoorbeeld gebruikt worden om tijd in te kopen bij Jetti als defensie Harm onvoorzien weer eens nodig heeft. Tijd die Harm bijvoorbeeld gebruikt om het bestuur van onze mooie vereniging scherp te houden in de taken die zij hebben. Taken momenteel vaak met betrekking tot de mannen van de VTO KMS, onze toekomstige leden.

Harm vraagt altijd om Promotors voor de VTO mannen, zodat zij alvast kunnen ervaren wat voor mooi magazine wij hebben en ze ook alvast bewust te maken van het bestaan van de VGOO. De voorzitter heeft Harm naast de geijkte VGOO geschenken dan ook een doos Promotors cadeau gegeven.  

Harm nogmaals gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal en we hopen dat je nog een tijd positief kritisch blijft op het bestuur, zodat zij daardoor scherp kunnen blijven.

 

 

Adjudant Arno Bos met FLO

Op 20 dec 2019 is de OTCGenie adjudant Arno Bos met FLO gegaan.
Tijdens de drukbezochte receptie werd Arno door diverse sprekers in het zonnetje
gezet, zo ook door Toine van Ooijen die namens de VGOO, Arno en Anita heeft
toegesproken:

Arno,
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, en dat laatste is ook nu op jou van
toepassing. Jij bent ook nog van de categorie “het oude groene optreden” maar ook
iemand die ideeën had over hoe het anders zou kunnen of moeten.
Je bent lid van onze vereniging. Daarmee onderstreep je het belang van
saamhorigheid en verbondenheid binnen het Genie onderofficiers korps.
Een nieuw hoofdstuk wordt opengeslagen een tijd die op een andere wijze ingevuld
gaat worden, ik begrijp nog steeds een beetje voor de Genie en andere dingen die
op je pad gaan komen.
We hopen als er nog een gaatje vrij is in de agenda, dat we jou en Anita nog mogen
gaan verwelkomen op onze contactdagen.
Bedankt voor alle steun als collega en als lid van de VGOO.

Namens alle leden van de VGOO wens ik jou en jouw familie nog vele fijne en
gezonde jaren toe!

Arno heeft ons traditioneel kistje met wijn gekregen en in plaats van de instant
bloemenbon een bijdrage voor zijn kleindochter Chelsey.

 

 

Goud voor adjudant Jan Verhoeff

Onze voorzitter was aanwezig en heeft het volgende verteld:

Ik mag als vz van de Vereniging Genie OnderOfficieren een woordje namens de vereniging doen.

Jan, 36 jaar is niet niks. Daarin kun je zeker zeggen dat je trouw bent, maar dat is Feyenoordsupporters niet nieuw. We worden regelmatig teleurgesteld maar blijven de club toch trouw. 
Iemand zei mij laatst eigenlijk zijn alle militairen Feyenoord supporter. We worden regelmatig teleurgesteld, maar toch blijven we trouw. 

Jan namens het bestuur en alle leden van de VGOO mag ik jou feliciteren en de gouden pen overhandigen met erbij nog een kleinigheidje voor moeders de wasvrouw. Kun je in de toekomst de tijd die defensie opslokt afkopen.

 

 

Cees Wattel is overleden

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen dat dhr. Cees Wattel op 1 jan 2020 is overleden.

Cees bezocht tot het laatst genie bijeenkomsten, Cees is 77 jaar geworden.

De crematie vind plaats op vrijdag 10 jan om 14.00 in het crematorium Iepenhof
Hoflaan 18
2616AA Delft.

We willen alle nabesteenden veel sterkte wensen met dit vrlies.

Het bestuur van de VGOO.