Redactie Promotor

De PROMOTOR is, net als deze site, een contactorgaan van de VGOO. Hij verschijnt drie keer per jaar.
Redactieadres:

Redactie Promotor, Stoelenmatter 38, 5683 NS  Best. || Email: promotor@vgoo.nl

Hoofdredacteur: Elnt N. Stip Redacteur: aooi E. Slingerland
Redacteur: aooi A. Wever Beeldredacteur:
smi M. van Broekhoven
Redacteur: sgt1 D. Janssen Redacteur: dhr B. Steensma